RAPORT ESPI 43/2020 | 12-11-2020 | Wybór przez NCBR do dofinansowania projektu dotyczącego opracowania systemu Point-Of-Care wykrywającego markery RNA wirusa SARS-CoV-2 oraz innych infekcji wirusowych powodujących zbliżone objawy