RAPORT ESPI 6/2023 | 20-02-2023|Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 rok