RAPORT ESPI 7/2023 | 20-02-2023| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A. na 20 marca 2023 r.