RAPORT ESPI 6/2024 | 29-05-2024 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A. na 25 czerwca 2024 r.