RAPORT ESPI 7/2024 | 04-06-2024 | Informacja o warunkowej decyzji Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych o przyznaniu patentu w ramach projektu BACTEROMICOMIC