RAPORT ESPI 7/2020 | 17-01-2020 | Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki