RAPORT ESPI 8/2023 | 03-03-2023 | Informacja o warunkowej decyzji Państwowego Urzędu Własności Intelektualnej Chin o przyznaniu spółce Bacteromic patentu na chip mikroprzepływowy