RAPORT KWARTALNY 11/2021 | 13-08-2021 | Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2021 roku