Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Scope Fluidics S.A. na 30 czerwca 2022