Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. na 30 czerwca 2022