O NAS

ZMIENIAMY
DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ

Scope Fluidics S.A. to spółka biotechnologiczna, zajmująca się opracowywaniem i rozwojem innowacyjnych projektów w oparciu o technologie mikroprzepływowe w obszarze diagnostyki medycznej i ochrony zdrowia.

Scope Fluidics S.A. jest właścicielem spółki celowej Bacteromic Sp. z o.o., powołanej do rozwoju systemu BacterOMIC, służącego do oceny lekowrażliwości drobnoustrojów.

W 2022 roku, Scope Fluidics S.A. sprzedało spółce Bio-Rad, w ramach spółki celowej Curiosity Diagnostics Sp. z o.o., technologię stworzonego od podstaw autorskiego systemu  PCR|ONE, służącego do szybkiej diagnostyki genowej wirusów i bakterii. 

SUKCES

BUDOWANY NA BAZIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

Struktura Grupy jest wynikiem koncepcji biznesowej i modelu działania Scope Fluidics, które przewidują kolejno: opracowanie innowacyjnego projektu, jego rozwój w ramach spółki celowej, a następnie sprzedaż na rzecz globalnego podmiotu.

Innowacyjne produkty wypracowane w ramach Scope Fluidics odpowiadają na ważne potrzeby społeczne, takie jak szybka, skuteczna i dostępna diagnostyka medyczna, poprawiająca jakość leczenia oraz zmniejszająca czas i koszty potencjalnej hospitalizacji.

CO NAS WYRÓŻNIA

Kreatywnosc

Kreatywność zbudowana na doświadczeniu i wiedzy

połączenie  nowych  pomysłów  z  odpowiedzialnością  za  wyniki  i  efektywność  wdrażanych  rozwiązań

Multidyscyplinarne zespoły o szerokich kompetencjach

naukowych,  technicznych,  menadżerskich

Książka

Skuteczność i szybkość działania

w  zakresie  własnych  projektów,  jak  i  rozwoju  oraz  optymalizacji  istniejących  rozwiązań  oferowanych  przez  inne  podmioty  na  rynku

Książka

Know-how we wdrażaniu rozwiązań biotechnologicznych do produkcji

wspierane  wiedzą  i  doświadczeniem  ekspertów  z  Komitetu  Doradczego

Infrastruktura

Rozbudowana infrastruktura laboratoryjna, warsztatowa i produkcyjna

dająca  pełną  kontrolę  nad  jakością  opracowywanych  rozwiązań

Książka

Bogate doświadczenie w zakresie rejestracji patentów

współpraca  z  prawnikami,  rzecznikami  patentowymi  i  specjalistami  od  własności  intelektualnej

POZNAJ HISTORIĘ NASZYCH SUKCESÓW

Nasze
produkty

Nasz
zespół

Nasze
newsy

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

Dbałość o standardy pracy i rozwoju naszych projektów w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju to jedno z ważnych elementów działania Scope Fluidics.

Wdrażamy i stosujemy rozwiązania, które mają ograniczać negatywny wpływ naszej działalności na środowisko naturalne.

W codziennej pracy stosujemy rozwiązania pro ekologiczne, mając pełną świadomość, że nawet najdrobniejsze inicjatywy, jak segregacja odpadów, oszczędność energii i wody w miejscu pracy, składają się na zysk dla środowiska naturalnego w globalnej, dużej skali.

STANDARDY
JAKOŚCI

Wysoka jakość i niezawodność działania naszych produktów to standardy, do których bezwzględnie dążymy w pracy nad ich rozwojem.

Dlatego nasze procedury na poszczególnych etapach koncepcji i budowy, jak również jakość działania powstających systemów i urządzeń poddawane są niezależnym audytom.

Ich potwierdzeniem są uzyskane przez nas certyfikaty jakości.

Zobacz nasze certyfikaty:

standardy