RAPORT EBI 13/2018 | 09-10-2018 | Uchwała Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego