RAPORT ESPI 14/2018 | 11-10-2018 | Zawarcie umowy przez spółkę zależną Emitenta