RAPORT ESPI 3/2017 | 20-09-2017 | Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20.09.2017 r.