RAPORT ESPI 5/2018 | 04-06-2018 | Otrzymanie zawiadomienia od osoby pełniącej obowiązki zarządcze