RAPORT EBI 11/2022 | 02-06-2022 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A. na 30 czerwca 2022 r.