RAPORT ESPI 17/2021 | 07-05-2021 | Decyzja w sprawie zawarcia umowy warrantowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym