RAPORT KWARTALNY 3/2020 | 14-02-2020 | Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2019 roku