Scope Fluidics S.A. przenosi się na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

17-01-2023

Scope Fluidics S.A., (WSE NewConnect: SCP) spółka biotechnologiczna rozwijająca innowacyjne projekty wykorzystujące technologie mikroprzepływowe do zastosowań w diagnostyce medycznej, przenosi notowania akcji spółki na główny parkiet GPW po niespełna 6 latach od debiutu na rynku NewConnect. W związku ze zmianą rynku notowań akcji spółka przygotowała prospekt, który został w dniu 12 stycznia 2023 r. zatwierdzony przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Przy przeniesieniu notowań akcji Scope Fluidics nie jest prowadzona oferta sprzedaży akcji.

Data pierwszego notowania akcji Scope Fluidics na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie została wyznaczona na dzień 20 stycznia 2023 r. W tym roku będzie to trzeci debiut na GPW, a także trzecie przejście spółki z NewConnect na główny parkiet GPW.

Akcje spółki Scope Fluidics S.A zadebiutowały na rynku NewConnect 16 sierpnia 2017 roku i od tamtego czasu kurs akcji spółki wzrósł ponad dziesięciokrotnie.

Zmiana rynku notowań akcji Scope Fluidics S.A. jest konsekwencją dynamicznego rozwoju spółki na przestrzeni kilku ostatnich lat od start-upu do Grupy Kapitałowej z kapitalizacją przekraczającą 640 mln zł (stan na dzień 17.01.2023).

Scope Fluidics S.A. ma za sobą bardzo udany 2022 rok, w którym największym sukcesem spółki była transakcja sprzedaży 100% udziałów w rozwijającej projekt PCR|ONE spółce zależnej Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. na rzecz światowego lidera analityki molekularnej Bio-Rad Laboratories. W ramach płatności należnej po podpisaniu umowy amerykańska firma, której kapitalizacja na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wynosi 12 mld USD, zapłaciła 100 mln USD. Ponadto umowa przewiduje dodatkowe płatności przyszłe na rzecz Scope Fluidics o łącznej wartości nawet 70 mln USD. Płatności te są warunkowane osiągnięciem przez zespół Curiosity Diagnostics kamieni milowych w rozwoju i komercjalizacji PCR|ONE.

„Bardzo się cieszę z przejścia na główny parkiet warszawskiej giełdy i z udostępnienia naszych akcji szerszemu gronu inwestorów. Systematycznie budujemy wszystkie aspekty działalności grupy Scope Fluidics, aby zwiększać jej wartość. Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie inwestorów – debiut Scope Fluidics na NewConnect w 2017 roku dał nam wiele możliwości, które, wydaje nam się, w pełni wykorzystaliśmy. Kapitał pozyskany od inwestorów pomnożyliśmy kilkukrotnie. Zawarliśmy wyjątkową na naszym rynku transakcję sprzedaży stworzonej w Warszawie technologii amerykańskiemu partnerowi. W tym samym czasie Bacteromic uzyskał dopuszczenie do rynku dla swojego pierwszego panelu diagnostycznego. Dzięki pracy naszych zespołów potwierdziliśmy, że długoterminowe inwestowanie w spółki life-science może przynieść solidną stopę zwrotu. Przed nami nowe wyzwania. Przewidujemy, że wejście na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poprawi płynność naszych akcji i umożliwi udział w naszych przedsięwzięciach nowym inwestorom – zarówno krajowym, jaki i zagranicznym. Liczymy też na utrzymanie zainteresowania inwestorów indywidualnych, którzy od lat aktywnie inwestują w Scope Fluidics.”mówi Piotr Garstecki, Prezes Zarządu Scope Fluidics S.A.

Po sprzedaży technologii PCR|ONE międzynarodowej korporacji operującej na globalnym rynku technik bio-analitycznych Scope Fluidics koncentruje się na budowaniu wartości i docelowo sprzedaży drugiego flagowego projektu, systemu BacterOMIC, służącego do oceny lekowrażliwości bakterii. BacterOMIC jest systemem diagnostycznym odpowiadającym na jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej medycyny – wielolekooporność patogenów. System umożliwia fenotypową ocenę skuteczności działania u konkretnego chorego 25 antybiotyków, wykorzystywanych w leczeniu m.in. zakażeń układu oddechowego, krwi, dróg moczowych czy skóry. BacterOMIC zapewni lekarzom dostęp do pełnych, praktycznych informacji, przyspieszając dostęp do precyzyjnej antybiotykoterapii. BacterOMIC to system o bardzo dużym potencjale rynkowym, który ma szansę zrewolucjonizować antybiotykoterapię. Eksperci szacują, że przyszłościowy rynek automatycznych testów wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe już dziś jest wart około 1 miliarda dolarów rocznie. Testy kliniczne dowiodły skuteczności systemu BacterOMIC, który docelowo może potencjalnie przetestować wszystkie klinicznie istotne antybiotyki w jednym teście.

Spółka intensywnie pracuje nad rozwojem technologii BacterOMIC oraz prowadzeniem działalności zmierzającej do komercjalizacji tej technologii. System BacterOMIC został już zauważony na rynku diagnostycznym – w 2019 roku został wybrany półfinalistą konkursu na najbardziej przełomowe rozwiązania w diagnostyce medycznej przez Amerykańskie Towarzystwo Diagnostyki Medycznej (American Association for Clinical Chemistry (AACC)). W lipcu 2022 roku BacterOMIC został wybrany do udziału w 1 st Pan-European Hospital and Healthcare Procurement Summit, który odbył się w dniach 20-21.09.2022 w Brukseli. Scope Fluidics ze swoim flagowym projektem – BacterOMIC został wytypowany przez European Innovation Council (EIC) jako jedna z 6 firm z Europy. Projekt BacterOMIC był zaprezentowany podczas przesłuchań zorganizowanych przez EIC na początku lipca oraz podczas sesji plenarnej w Brukseli na forum ponad 300 decydentów i ekspertów z całego świata w sektorze zamówień publicznych w służbie zdrowia. BacterOMIC został także zaprezentowany na międzynarodowych targach technologii medycznej i produktów medycznych MEDICA, które odbyły się w dniach 14-17.11.2022 w Düsseldorfie.