Scope Fluidics z udziałem w EIB European Venture Debt Summit

14-05-2024

Scope Fluidics S.A. (GPW: SCP) – wchodząca w skład indeksu sWIG80 spółka biotechnologiczna działająca w modelu Venture Studio, została zaproszona przez Europejski Bank Inwestycyjny do Luksemburga na wydarzenie European Venture Debt Summit.

  • W konferencji udział wzięło ok. 200 osób, głównie CEO i CFO spółek będących beneficjentami narzędzi typu Venture Debt w ramach wsparcia ze strony organizatora, przedstawicieli funduszy inwestycyjnych, doradców oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej i EBI.
  • Agenda całodniowego wydarzenia objęła liczne spotkania koncentrujące się na rozwoju europejskiego rynku venture capital oraz paneli dyskusyjnych. Jednym z elementów programu było wystąpienie wiceprezesa EBI Ambroise’a Fayolle’a.
  • Scope Fluidics uzyskał od EBI w drugiej połowie 2020 r. pożyczkę do 10 mln EUR w ramach z instrumentu Venture Debt. Finansowanie posłużyło przede wszystkim rozwojowi technologii PCR|ONE, która stała się później przedmiotem największej transakcji w historii polskich sektorów life-science i deeptech.

Szymon Ruta, Wiceprezes i Dyrektor Finansowy Scope Fluidics powiedział:

Niejednokrotnie pokazaliśmy, że potrafimy skutecznie wykorzystywać różne instrumenty finansowe i tworzyć w tym zakresie nowe standardy. Kilkanaście lat temu, na samym początku naszej drogi, pozyskaliśmy wsparcie funduszu Total FIZ, co w tamtych czasach było absolutnie oportunistyczne. Później poszerzyliśmy grono akcjonariuszy stając się spółką publiczną. Od lat korzystamy również z nierozwadniających źródeł finansowania – poza prestiżowymi grantami, był to instrument venture debt od EBI, z którego skorzystaliśmy jako jedna z pierwszych polskich spółek. Sukces, jakim była rekordowej wartości transakcja sprzedaży polskiej technologii deeptech, nie byłby możliwy bez połączenia wszystkich tych źródeł. Jednak to dostęp do finansowania od EBI okazał się kluczowy w decydującym momencie.

Cieszy nas udział w wydarzeniach takich jak EIB European Venture Debt Summit. To dla nas doskonała okazja do pogłębiania i nawiązywania nowych relacji w ramach europejskiego ekosystemu szeroko pojętych innowacji oraz instytucji unijnych. To również szansa na udział w dyskusji poświęconej rozwojowi całego tego środowiska. Jako Scope Fluidics udowodniliśmy już, że potrafimy wnieść wartość do europejskiej gospodarki i zależy nam, by naszą pozycję w tym zakresie wzmacniać.

We wrześniu 2020 r., w trakcie pandemii koronawirusa, Scope Fluidics otrzymało do 10 mln EUR finansowania dłużnego w ramach wspólnej inicjatywy Komisji Europejskiej oraz Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego – InnovFin Infectious Diseases Finance Facility (IDFF), przeznaczonego pomocy innowacyjnym podmiotom działającym w dziedzinie opracowywania szczepionek, leków, urządzeń medycznych i diagnostycznych oraz infrastruktury badawczej w zwalczaniu chorób zakaźnych. W 2020 r. instrument ten stał się narzędziem wsparcie przez Unię Europejską światowej walki z pandemią COVID-19.

Pozyskane od EBI środki posłużyły m.in. do rozwoju technologii PCR|ONE. W sierpniu 2022 r. Scope Fluidics sprzedała amerykańskiemu gigantowi branżowemu Bio-Rad Laboratories 100% udziałów w spółce Curiosity Diagnostics, w ramach której rozwijany był projekt PCR|ONE – przełomowy system służący szybkiej analizie PCR w formacie point-of-care. Wartość płatności z góry wyniosła 100 mln USD.