Testy kliniczne BacterOMICA w trzecim laboratorium

24-06-2021

grafikaRozpoczynamy testy kliniczne systemu  BacterOMIC w trzecim już z kolei  laboratorium zewnętrznym.

Dołączenie trzeciego niezależnego ośrodka pozwoli  na  precyzyjną ocenę kliniczną systemu BacterOMIC. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie znaku CE-IVD co umożliwi rozpoczęcie wprowadzania urządzenia na rynek Europejski.

BacterOMIC jako pierwszy system na świecie daje możliwość ilościowej oceny lekowrażliwości szerokiej puli antybiotyków w jednym teście.

Unikalne rozwiązanie mikrofluidyczne pozwalające na hodowle w 640 komorach daje możliwość testowania mieszanin antybiotyków w celu oceny ilościowej synergii działania. Daje to możliwość doboru leczenia w przypadku najcięższych przypadków zakażeń bakteriami wielolekoopornymi.