Bacteromic z grupy Scope Fluidics z warunkową decyzją dot. patentu na chip mikroprzepływowy BacterOMIC w USA

04-01-2024

Scope Fluidics S.A. (GPW: SCP) – wchodząca w skład indeksu sWIG80 spółka biotechnologiczna działająca w modelu Venture Studio, która w 2022 r. doprowadziła do największej transakcji w historii polskiego rynku life science, poinformowała o warunkowej decyzji Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych o przyznaniu patentu zatytułowanego „Chip mikroprzepływowy” w ramach projektu BacterOMIC. Zgodnie z procedurą, warunkiem przyznania patentu jest wniesienie przez Bacteromic wymaganych opłat w terminie do 3 kwietnia 2024 r.

  • Patent oznaczać będzie dla Bacteromic wyłączność na komercyjne wykorzystanie na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki kart pomiarowych do oznaczeń mikrobiologicznych, w szczególności identyfikacji drobnoustrojów oraz badania ich wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe.
  • Bacteromic posiada obowiązujące patenty na ww. karty pomiarowe oraz metody ich stosowania obowiązują już w piętnastu państwach – stronach Konwencji o patencie europejskim oraz w Chinach.
  • BacterOMIC to flagowy system medtech rozwijany przez Scope Fluidics. Przełomowa technologia dedykowana jest walce z antybiotykoopornością bakterii – jednym z najszybciej rosnących na skalę światową zagrożeń medycznych.

Marcin Izydorzak, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Wiceprezes Zarządu Scope Fluidics powiedział:

Konsekwentnie rozszerzamy ochronę patentową naszego flagowego projektu na strategicznych globalnych rynkach. Zabezpieczona własność intelektualna stanowi kluczowy komponent wartości projektu z punktu widzenia przyszłego nabywcy technologii BacterOMIC.

System BacterOMIC stanowi odpowiedź na narastające globalnie zagrożenie medyczne, jakim jest antybiotykooporność bakterii. Z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że do 2050 r. roczna liczba zgonów z powodu zakażeń wywołanych lekoopornymi drobnoustrojami wzrośnie z 700 000 do 10 mln rocznie, co oznacza, że staną się one jedną z głównych przyczyn śmierci na świecie.

Technologia BacterOMIC ma przyspieszyć i zwiększyć skuteczność leczenia pacjentów, poprzez wskazywanie najlepszych dla danego pacjenta terapii celowanych. W czasie do 16 godzin precyzyjnie oceni wrażliwość bakterii na wszystkie klinicznie ważne antybiotyki i dostarczy lekarzowi obszernych informacji na temat danego patogenu. Najwyższa na rynku informatywność badania jest kluczową spośród kilku przewag konkurencyjnych systemu.

BacterOMIC od 2021 r. posiada europejski certyfikat CE-IVD, uprawniający do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Prace nad rozwojem systemu rozpoczęły się w 2016 r., a w roku 2017 utworzona została spółka celowa – Bacteromic sp. z o.o. W 2019 r. projekt BacterOMIC został półfinalistą w prestiżowym konkursie American Association for Clinical Chemistry Disruptive Technology Award Competition.