Bio-Rad nabył Curiosity Diagnostics

04-08-2022

 

Bio-Rad Laboratories, Inc. (NYSE: BIO i BlOb), światowy lider w dziedzinie badań naukowych z zakresu nauk przyrodniczych i diagnostyki klinicznej, ogłosił dzisiaj osiągnięcie porozumienia w sprawie nabycia wszystkich pozostających w obrocie udziałów Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. od spółki Scope Fluidics, S.A. (WSE NewConnect: SCP) z siedzibą w Warszawie, opracowującej innowacyjne rozwiązania technologiczne dla rynku diagnostyki medycznej i opieki zdrowotnej, za łączną kwotę do 170 mln USD, na którą składa się około 100 mln USD w gotówce oraz do 70 mln USD w płatnościach warunkowych.

Curiosity Diagnostics, spółka w zaawansowanej fazie przedkomercyjnej,  jest w trakcie opracowywania systemu PCR do szybkiej diagnostyki typu „sample-to-answer” dla rynku diagnostyki molekularnej.

Cieszymy się, że zespół Curiosity Diagnostics dołącza do grupy Clinical Diagnostics firmy Bio-Rad i że będziemy mogli ściśle współpracować we wprowadzeniu na rynek nowej generacji szybkich systemów PCRpowiedziała Dara Wright, Wiceprezes Bio-Rad i Prezes Grupy Clinical Diagnostics. – Platforma PCR firmy Curiosity – PCR|ONE – zapewnia lepszy przepływ pracy i szybkie czasy realizacji. Spodziewamy się, że pozwoli nam rozszerzyć zasięg działania poza kompleksowe laboratoria dając dostęp do laboratoriów diagnostyki molekularnej bliskiej pacjentom.

Prezes i współzałożyciel Scope Fluidics, prof. Piotr Garstecki, dodał: – Naszą pasją w Scope Fluidics jest rozwijanie innowacyjnych technologii podejmujących największe wyzwania w zakresie ochrony zdrowia na świecie. Oddany i przedsiębiorczy zespół wysoko wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych pracowników Curiosity Diagnostics z nadzieją patrzy na dalszy rozwój technologii PCR | ONE pod kierownictwem firmy Bio-Rad, z kolei my w Scope Fluidics będziemy kontynuować realizację nowych i bieżących projektów w zakresie nowoczesnej diagnostyki medycznej.

O firmie Bio-Rad
Bio-Rad Laboratories, Inc (NYSE: BIO i BlOb) jest światowym liderem w opracowywaniu, produkcji i wprowadzaniu na rynek szerokiej gamy innowacyjnych produktów przeznaczonych do badań z zakresu nauk przyrodniczych i diagnostyki klinicznej. Dzięki 70-letniemu doświadczeniu w dbałości o jakość i obsługę klienta nasze produkty przyczyniają się do rozwoju procesu odkryć naukowych i poprawy opieki zdrowotnej. Naszymi klientami są uniwersytety, instytucje badawcze, szpitale, firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne, a także laboratoria zdrowia publicznego i laboratoria komercyjne, w tym ośrodki testujące bezpieczeństwo żywności i jakość środowiska. Firma Bio-Rad, z siedzibą w Hercules w Kalifornii, posiada globalną sieć operacyjną zatrudniającą około 7 900 pracowników na całym świecie i osiągającą 2,9 mld USD przychodów w 2021 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie bio-rad.com.

O Scope Fluidics
Scope Fluidics, S.A. (GPW NewConnect: SCP) jest spółką z siedzibą w Warszawie, która poprzez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opracowuje innowacyjne rozwiązania technologiczne dla rynku diagnostyki medycznej i opieki zdrowotnej. Scope Fluidics rozwija technologię PCR|ONE do szybkiego, zautomatyzowanego wykrywania zakażeń poprzez wysoce multipleksowane testy PCR oraz system BacterOMIC do zautomatyzowanego badania wrażliwości na antybiotyki o wysokiej zawartości. Oba systemy zostały wyróżnione w konkursie Amerykańskiego Stowarzyszenia Przełomowych Technologii w Chemii Klinicznej w 2019 r. (Clinical Chemistry Disruptive Technology Competition). Więcej informacji można znaleźć na stronie Scopefluidics.com.

BIO-RAD jest znakiem towarowym firmy Bio-Rad Laboratories, Inc. w wybranych jurysdykcjach.

Oświadczenia firmy Bio-Rad odnoszące się do przyszłości
Niniejsze informacje mogą być uznane za takie, które zawierają oświadczenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Te odnoszące się do przyszłości oświadczenia obejmują, bez ograniczeń, oświadczenia dotyczące planów wprowadzenia nowych produktów oraz możliwości, które mogą wynikać z tych nowych produktów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości można zazwyczaj rozpoznać po wyrazach odnoszących się do przyszłości, takich jak „planować”, „wierzyć”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „może”, „będzie”, „zamierzać”, „szacować”, „kontynuować” lub podobnych wyrażeń lub ich form przeczących, choć nie wszystkie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości muszą zawierć te wyrazy. Takie stwierdzenia wiążą się z zagrożeniami i niewiadomymi, które mogą powodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub wskazanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Do wspomnianych zagrożeń i niewiadomych należą czas trwania i nasilenie pandemii COVID-19; globalne warunki ekonomiczne; nasza zdolność do pomyślnej integracji nabytych firm, produktów lub technologii; nasza zdolność do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów; ryzyko związane z łańcuchem dostaw; nasza zdolność do skutecznego konkurowania; międzynarodowe ryzyko prawne i regulacyjne; oraz kwestie jakości produktów i odpowiedzialności prawnej. Więcej informacji na temat zagrożeń i niewiadomych można znaleźć w „Czynnikach ryzyka” oraz „Omówieniu i analizie sytuacji finansowej i wyników działalności zarządu” w publicznych raportach firmy Bio-Rad składanych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w naszym ostatnim rocznym raporcie na formularzu 10-K oraz w naszych kwartalnych raportach na formularzu 10-Q. Bio-Rad ostrzega, aby nie polegać nadmiernie na stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości, które odzwierciedlają jedynie analizę i są aktualne na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu.  Zrzekamy się wszelkich zobowiązań do aktualizacji wspomnianych stwierdzeń odnoszących się do przyszłości.