Scope Fluidics rozpoczyna dystrybucję systemu PCR|ONE

28-06-2022
PCR ONE

Scope Fluidics S.A., notowana na rynku NewConnect biotechnologiczna spółka rozwijająca innowacyjne projekty wykorzystujące technologie mikroprzepływowe do zastosowań w diagnostyce molekularnej, rozpoczyna dystrybucję systemu PCR|ONE w ramach Programu Early Access. Za dystrybucję systemu jego użytkownikom końcowym odpowiedzialny jest polski dystrybutor, firma Bioanalytic sp. z o.o. Do wybranych ośrodków badawczych trafią analizatory oraz kartridże. Jednym z rezultatów współpracy będzie także publikacja wyników przeprowadzonych badań.

PCR|ONE to szybki i zautomatyzowany system do diagnostyki genowej w czasie rzeczywistym pacjentów w szpitalach, SOR -ach, przychodniach oraz punktach Point-of-Care (PoC). W ramach systemu PCR|ONE Spółka opracowała dwa panele diagnostyczne: SARS-CoV-2 wykrywający wirusa, który w 2020 r. wywołał pandemię oraz MRSA/MSSA wykrywający bakterie gronkowca złocistego opornego lub wrażliwego na metycylinę. System PCR|ONE oferuje wyjątkowo łatwą procedurę wykonania testu genetycznego w jednorazowych kartridżach, we w pełni zautomatyzowanej procedurze, w wyjątkowo krótkim czasie 20 minut.

Rozpoczęcie dystrybucji systemu PCR|ONE to kolejny etap Programu Early Acces (PEA) i stanowi rezultat intensywnych prac nad projektem, które zespół Curiosity Diagnostics sp. z o.o. przeprowadził w pierwszej połowie bieżącego roku. Optymalizacja systemu, udoskonalenie produkcji kartridży, badania walidacyjne oraz certyfikacja CE mają istotne przełożenie na wartość komercyjną projektu. System PCR|ONE trafi do ośrodków badawczych i opiniotwórczych, w których zostanie przeprowadzona ewaluacja funkcjonalności i użyteczności systemu w miejscu docelowego przeznaczenia.

– Jest to dla nas bardzo ważny moment w toku realizacji Programu Early Access. Ocena działania PCR|ONE w warunkach rzeczywistego, docelowego, trybu użycia pozwoli nam odpowiednio przygotować się do rozpoczęcia produkcji wielkoskalowej. Chcemy, aby wyniki przeprowadzonych badań zostały docelowo opublikowane przez ośrodki opiniotwórcze. Cieszymy się z gotowości naszego systemu i z niecierpliwością czekamy na informację zwrotną od szerszej grupy odbiorców – mówi Piotr Garstecki, Prezes Zarządu Scope Fluidics S.A.

Oba innowacyjne panele: SARS-CoV-2 i MRSA/MSSA zostały stworzone jako odpowiedź na potrzeby rynku diagnostycznego, które wciąż pozostają aktualne.

– Pomimo, że wiele krajów zniosło już obostrzenia związane z zachorowaniami na Covid-19, to pandemia zmieniła wiele w dotychczasowym podejściu do testowania zarówno w placówkach medycznych, jak i samodzielnie przez pacjentów. Zgodnie z przewidywaniami naukowców wirus SARS-CoV-2 pozostanie z nami na wiele lat, czego doświadczamy choćby w tej chwili obserwując kolejne fale zachorowań na nowe warianty wirus. Dlatego możliwość jego szybkiej diagnostyki oraz zastosowania środków prewencyjnych wobec pacjentów z pozytywnym wynikiem testu jest ogromnie ważna. Oczekujemy, że zapotrzebowanie na szybką, łatwą w użyciu diagnostykę genetyczną pozostanie na bardzo wysokim poziomie. – wskazuje Piotr Garstecki.

Wartość globalnego rynku diagnostyki COVID-19 w 2021 była wyceniona na 97,4 mld USD i oczekuje się, że w latach 2022–2030 będzie rosnąć w średnim rocznym tempie wzrostu (CAGR) na poziomie 7,7% (Grand View Research). Testy molekularne (PCR) w 2021 r. stanowiły 67,1% udziału w globalnych przychodach z tego rynku. Technika PCR jest uważana za najdokładniejszą do wykrywania COVID-19 i m.in. z tego względu jest preferowana przez laboratoria, szpitale, ośrodki i kliniki diagnostyczne oraz instytuty badawcze.

W trendzie wzrostu znajduje się także rynek systemów testowania gronkowca złocistego opornego na metycylinę MRSA. Według szacunków analityków w 2020 r. ten rynek był wart ok 211,3 mln USD i prognozowano jego średnioroczny wzrost na poziomie ok 10,5% do 2027 roku (Coherent Market Insights). Jednocześnie, prognozy rynkowe mówią o dalszych wzrostach tego rynku o 518,33 mln USD w latach 2021-2025 z CAGR na poziomie ok. 12% (Technavio).

Program Early Access to ramowy plan działań mający na celu zbudowanie rozpoznawalności rynkowej systemu PCR|ONE, przeprowadzenie jego ewaluacji, uzyskanie publikacji od opiniotwórczych ośrodków badawczych, testy własne systemu w miejscach jego docelowego zastosowania oraz uruchomienie produkcji sklaowej kartridży.

Scope Fluidics S.A. w ramach systemu PCR|ONE pracuje także nad panelem dedykowanym diagnostyce wirusów grypy typu A i B oraz wirusa RSV. Proces certyfikacji tego panelu przewidywany jest już w trybie CE-IVDR.

Technologia PCR|ONE jest rozwijana w ramach spółki celowej Curiosity Diagnostics sp. z o.o. Zgodnie z modelem działalności Scope Fluidics S.A., nad projektem pracuje dedykowany zespół naukowców w dziedzinie mikrobiologii oraz wysokiej klasy inżynierów i techników, co zapewnia synergiczne i niezakłócone prowadzenie procesów R&D we własnym laboratorium.