Wzór pełnomocnictwa dla osób prawnych na ZWZ Scope Fluidics S.A. w dniu 25 czerwca 2024 r.